About me


Ik vertel graag een verhaal in beelden, misschien komt het ook wel doordat ik vaak zo denk!)
Een reportage of een documentry stijl en wijze van werken komt steeds weer terug in m’n werk.
Ik werk graag op locatie met bestaand licht. Een voorbeeld is de trouwdag van Sander & Annemarie.

Als je een verhaal hebt en de mijn stijl staat je aan, mail of bel en we kunnen kijken wat we samen kunnen doen!
Een verhaal kan een persoon zijn die een paar mooie portretten wil hebben, een verloving, trouwerij, een familie, e.d.
Maar ook een bedrijf, een omgeving, stad en land. Zeg maar alle boeren, burgers en buitenlui!

Ik vind het belangrijk om een goed plaatje te hebben van wie je/jullie zijn omdat iedereen anders is. Daarom vraag ik altijd wat je/jullie doen en bezig houdt.

Wat houd mij bezig?
Fotografie!! Reizen, om te fotograferen en voor nieuwe indrukken en inspiratie.
Boeken!! Fotoboeken met mooie platen (niet hoe alles werkt) en leesboeken.
Engels, voor het reizen, en gewoon ‘I love English’!


Aline Roosink

I like to tell a story in pictures, maybe it’s because I think like that too!)
A reportage or documentary style and manner of working is what floats to the surface of my work.
I love to work on location with the existing light. An example is Sander & Annemarie's wedding.

If you have a story and you like my style, email or call and we’ll see what we can do together!
A story can be a person needing some nice portraits, an engagement, wedding, a family, etc.
But it can be a company, an area, city or country, just name it.

I do find it important to get a good picture of what you are, because everybody is different. That’s why I ask always what you do and like.

What do I do?
Photography!! Travelling, to photograph and for new impressions and inspiration.
Books!! Picturebooks and reading books.
English, for travelling, and I just love it!


Populaire posts