woensdag 17 juli 2013

Past May - II

En zoals beloofd nog een post met foto's van mei.

And as promised a post with May pictures.

Victoria Day (garden day)
Early morning

Gezellig ontbijten als mannen onder elkaar.
Having a nice men's only breakfast together
In dit truckers restaurant hadden de banken allemaal een opschrift.
In this trucker's restaurant all benches had some writings.

Kids portretten / portraits
Norwich Yardsale @ Museum & Churches

Norwich Museum Yard SaleThe Norwich Museum got this church, they'll plan to have weddings there as well!Norwich Museum ChurchNorwich Omgeving / Area

donderdag 4 juli 2013

Woodstock Small Animal Auction

Tussen de May (Mei) blog posts een fotoverslag van de Woodstock Poulty Show. Het is een veiling waar vanalles verkocht word. En heel leuk om daar te zijn en te kijken. In de April blogposts over Hagersville Auction Show - I en Hagersville Auction Show - II gingen ook over een Auction sale, die van Hagersville is groter en heeft verschillende ' rings' waar geveild wordt. In Woodstock is het kleinschaliger en is alles in een ruimte.

Between the May blog posts a picture story of the Woodstock Poultry Show. It's an auction where all sorts of things and odds and ends are sold. It is really nice to be there and watch it. In the April blog posts Hagersville Auction Show - I and Hagersville Auction Show - II it was about an auction as well, but the Hagersville one is way bigger and has different rings were auctions go on. The Woodstock one is smaller and everything is in one barn.


De hokken met klein pluimvee staan klaar om geveild te worden evenals alles wat links in de rij staat.
The cages with small poultry are ready to be auctioned, like as all the other stuff queing on the left.
And who's gonna bid for these chickens?
In de wacht rij, een lief konijnjte en een paar kippen.
In line, cute rabbit and some chicken.


Eenden kuiken koper en publiek.  -  Duckling buyer and public.

De man met de microfoon is de auctioneer en degene achter het 'katedertje' de adminstrateur van Woodstock's Small Poultry Auction.
The microfoon man is the auctioner and the one behind the writing desk the administrator of  Woodstock's Small Poultry Auction.
Het pluimvee die links het 'podium' op komen worden per kooi verkocht, niet de hele kar in een keer.
The poulty that gets on the 'stage' will be sold per cage and not the whole cart in one go.
Well you need some Tim Horton's Coffee and some snack, right?
Wie bied?  -  Who's gonna bid?
Het ding in de voorgrond is een aquarium dat ook geveild wordt.
The thing in the foreground is an aquarium that will also be auctioned.

Honing, eieren en allerhande ander artikelen worden ook verkocht.
Honey, eggs and all sorts of other articles will be sold as well.
Aankopen bij elkaar zoeken voordat je naar huis gaat, de veiling gaat door totdat alles verkocht is.
Getting your bought stuff before you go home, the action will go on till everything is sold.

In de witte schuur is de veiling.  -  In the white barn is the action.