zaterdag 27 april 2013

Hagerville, ON - Auction II

Hagerville Auction heeft ook verschillenden onderkomens waar veilingen worden gehouden.
Een voor pluimvee en eieren, een ander gedeelte voor allerhande dingen voor dierverzorging, zadels en soms huishoudelijk met dan in dezelfde ring de grote dieren zoals lama´s, pony´s, paarden en geiten.

Hagerville Auction has a couple of different buildings where different auctions take place.
One for poultry en eggs, an other part for all sorts of things like items needed to groom animals, saddles and sometimes household product. Later on, if that part of the selling is done in the same ring, bigger animals like Alpacas, ponies, horses and goats will be auctioned.

Come in, you´re welcome! At Hagerville´s Auction
Zoveel leuke verhalen, details en wat al niet meer op de veiling!
So many stories, details and whatever are at the auction grounds!
Gevederd koopwaar      Feathered merchandise
OK, we can check the auction from this place aswell!
Mr. Pauw trots boven op alle andere gevleugelde pluimvee leden.
Mr. Peacock proudly on top of all the other  poulty
Koopwaar checken, is het wat waard?  Checking out the livestock, is it worth it?
Patiently waiting their turn.
Chicks for sale
You know what I bought and what happened?!
Er zijn veel mensen maar iedereen laat iedereen meekijken!
There are a lot of people, but everyone lets everybody have a look of the sales as well.
Verkeers pionnen.  Traffic pylons.
What´s next as a nice deal?
Veilingmeester en helper.  Auctioner and helper.
Het groot formaat levende have komt binnen voor het volgende onderdeel van de veiling ring.
The big(ger) format animals come in as the next round of this auction ring.
Het is een gezellige drukte met allemaal kopers en toeschouwers!
It´s a nice hustle and bustle with all kinds of buyers and onlookers!
It´s getting busy in the auction ring aswell!)
Riding pony for sale
Inpakken nadat er vanalles is aangekocht.  Packing up after buying all sorts of stock.
De parkeerplaats als steeds meer mensen weer terug naar huis gaan met hun aanwinsten.
Parking lot, getting emptier as more people leave with their newly acquired goods.

maandag 22 april 2013

Hagerville, ON - Auction
Na een hele lange tijd, een blogpost!
Deze keer over de Hagerville Veiling, waar al een paar mensen o. Je kunt hier van alles kopen; van pluimvee (met of zonder harde schaal, oftewel, bebroede eieren), tot allerhande harige dieren en allerlei gereedschap rond (huisje, boompje,) beest(je) om je levende have te verzorgen.
Het was een geweldige ervaring!

After a long time, a blogpost!
This time about Hagerville Auction, you can buy here almost anything. Poultry (with or without shell), alpacas, horses, rabbits and what you might need for the rest of your livestock.
It was a fantastic experience!

Bloemen voor de vrouw voor het geval als je wat koopt wat zij niet leuk vind..;)
Flowers for the lady in case you bought something she might not like..;)
In de rij voor een veilingsnummer - Q-ing for an auction number
Wie bekijkt wie? - Who checks out who?
Het 'groot formaat' levende have staat in een aparte ruimte, waar het publiek langs wurmt.
The 'bigger seized' animals are in a seperate part were the public by times has to squeeze through.
Kijkje naar de veilingsruimte voor kleinvee, rechts van de veilingsruimte is het kleinvee en bebroede eieren tentoongesteld.
Look into the Aution space for poultry and other small animals, aswell as hatched eggs.
Pluim en klein vee - Small animals and poultry
Kijkje vanuit een ander 'geen dieren' veilingsgebouw
Look at the outside market from another non-animal auction building

Outside market
Checking out some poulty


Geweldig mooi authentieke mensen lopen er rond! Some amazing authentic people walk around!
Honestly, I loved it!

Hagerville veiling in actie met kleinvee en gevogelte
Hagerville Aution in action with small animals and poultry

In de rij om wat van de veiling te zien en gelijk de levendehave te bekijken.
Lining up to see the aution and checking up on the livestock.

Meer foto's van Hagerville's Veiling komen deze week op de blog.
Deze serie is gemaakt met m'n geliefde 50 mm, de 24-70mm wacht op reparatie, maar inmiddels is de nieuwe 24-70 mm binnen en het is een geweldige lens!
Hopelijk ook nog een paar andere foto van Norwich en omgeving uit de-afgelopen-2-3-maanden-doos.

More pictures of Hagerville Auction will follow up this week.
This series is shot with my beloved 50mm, the 24-70mm is waiting to be repaired, but the new 24-70mm is already in and what an amazing lens that is!!
Hopefully some others as well of Norwich and area out of the-last-2-3-months-box.