zaterdag 2 maart 2013

Norwich Snowday

M'n eerste week in Norwich, Ontario, Canada was er nog niet zoveel sneeuw. Dat veranderde de tweede week, wat ook m'n eerste werkweek was. Opeens ging 's morgens de telefoon, 'Goodmorning, how're you? We've got a snowday.' Gelukkig hadden ze het al een beetje aan zien komen en wist ik wat er gebeurde, geen school omdat het te gevaarlijk is om met de schoolbussen te rijden. En een heerlijk dagje vrij waar je van allerlei andere dingen kunt doen die ook gebeuren moeten.
Deze serie is van m'n eerste snow-day ooit! De winkels en veel andere dingen zijn wel gewoon open, alleen als de sneeuwruimer nog niet 5 keer of meer is langs geweest en de trottior-sneeuw-schuiver niet, dan is het wel ploeteren door de sneeuw. Die dag heeft het de hele dag gesneeuwd. Zaterdag's was er volop zon en ben ik nog een rondje om Norwich gereden met m'n camera. Maar die aflevering komt nog!

My first week in Norwich, Ontario, Canada, we didn't have much snow. But that changed the second week, I experienced my first ever snow-day. Early morning my phone rang, with the announcement that we had a snow-day. Luckily they kind of expected it already so I knew what happened, no school because it's too dangerous to drive the schoolbusses. And a nice day off in which you can do other things that have to be done aswell. 
This serie is of my first ever snow-day. The shops (stores is what they call them here) are open as normal, but if the snowplow hasn't come by a couple of times and the pavement-plower aswell, you have some trouble to get from the one point to the other. That day, it snowed the entire day. Saturday was a sunny day and I have done a bit of touring with my camera around Norwich. But those pictures have to wait for the next blogpost.

Norwich covered in a growing layer of snow
Young snow helpers!
Hoe je door de sneeuwhopen gaat naar de winkels? Gewoon door de paadjes die er door de winkeliers zijn ingegraven.
Om zo'n laag sneeuw te ruimen is echt spierballen werk
To shovel a layer like this requires some muscles
Snow day isn't always easy!!-) 
De hoofdwegen zijn over het algemeen begaanbaar, maar de zijwegen worden pas wat later gedaan.
Snow, Snow, Snow
Eehh, even boodschappen of weggaan is er zo niet bij!
Dit is toch gezellig of niet?!!! Als je je goed inpakt en fijn schoeisel aan hebt kun je heerlijk van genieten!
Snowy road