Ice skating @ Elsenerplas

Bij het gehucht Elsen is een grote oude zandafgraving wat nu in de volksmond 'de Elsenerplas' heet. Als het hard vriest en het ijs goed is (eens in de paar jaar) dan is dit een van de grootste natuurlijke ijsvloeren in de omgeving!

Near the hamlet of Elsen is an old sand quarry, which is called 'the Elsernerplas/Elsernerpound. If we have a hard forst for a longer period and the ice is OK (once in some years) this is one of the biggeste natural icefloor in the area!

Een echt Nederlands sfeer beeld! Een mooie goede ijsvloer, fietsen, schaatsers en kijkers.
A real Dutch picture! A nice and perfect icefloor, bicyles, skaters and public.

De ijzers onderbinden voor een paar rondjes op de namiddag.
Getting on the skates for a few rounds in the late afternoon. 
Een lage zon, een mooie ijsvloer, lange schaduwen, mensen en een bomen omzoomde plas, wow!
A low sun, a beautiful icefloor, long shadows, people and trees on the bank.
Bijna de schaatsen aan!
Nearly on skates!
Dutch, Dutch!! Klaar voor de start op het ijs? - Ready for the start on ice?

De ijsbaanveger, een schaatser en een zakkende zon!
The ice-floor-cleaner, a skater and a setting sun!

De ijsveger in actie! Door hem hebben we prachtige schaatsbanen!
The icewiper in action! Because of him we get perfect ice paths!

Smile!!
Favorite icy free time! 
Drie schaatser op een rij!
Three skaters in a row!
Ice abstract
Wie gaat er winnen?
Who's going to win?
Lage noren I
Speed skates I
Lage noren II
Speed skates II
Jong & oud op het ijs!
Young & old on ice!
Ice abstract
Cleaning the ice floor.
De ijsbaanveger, thanks!
He did/does a really good job!
Het zijn nog steeds geen lage noren, maar hard rijden gaat nog prima op deze!)
It still aren't speed skates, but I can pick up some speed still!)
Jammer, het is weer tijd om te kappen.
It's a pitty, time to stop for the ice skating day.
This is our Dutch winter!
And action!
Tot de volgende schaatsronde!
Till the next skating time!

Reacties

Populaire posts